Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ Thiên Kiếm Trực tuyến
Thông tin máy chủ 58
Bảng xếp hạng
CountryClassCharacterLevelPk LevelKillsLocation
1Fist MasterSiLong400Outlaw12Arena
2Lord EmperorMaBu400Outlaw4Barracks of Balgass
3Fist MasterKrilin400Murder2Barracks of Balgass
4Blade MasterDKKK400Warning1Atlans
5Grand MasterXxVipxX400Warning1Barracks of Balgass
6Fist Master9527382Warning1Arena
7Blade MasterBeTapChoi400Warning1Lorencia
Last Updated @ 10/02/2022 - 09:55 AM
MEDIA all media