Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ Thiên Kiếm Trực tuyến
Thông tin máy chủ 57

 

 

Các set đồ thần với những dòng option ẩn đầy uy lực luôn là 1 trong những nỗi thèm khát của tất cả game thủ MU Online.
Chúng tay hãy cùng chiêm ngưỡng 1 số set đồ thần đã khá quen thuộc với game thủ MU Online.


1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).


2/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).

 


3/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).

 


4/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).

 


5/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).

 


6/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).
 


7/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).
 


8/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).
 


9/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).

 


10/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).

 


11/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).

 


12/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).

 


13/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).

 


14/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).

 


15/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).

 


16/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.

 


17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).

 


18/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).

 


19/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).

 


20/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).

 


21/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).

 


22/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).

 


23/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).

 


24/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).

 


25/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).
 


26/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).

 


27/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).

 


28/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).

 


29/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).

 


30/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).
 


31/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).

 


32/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).
 


33/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).

 


34/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).

 


35/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).

 


36/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).

 

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản261
Nhân vật314
Guilds15
Trực tuyến57

Top Resets+

Nhân VậtReset
ShakTocBac140
2Tay3Kiem140
Thunder140
AngelsLips140
AngelsEyes140
MEDIA all media