Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ Thiên Kiếm Trực tuyến
Thông tin máy chủ 58
Downloads
Client Downloads
Link Google
File cai truc tiep
701 MBDownload
Link du phong
File cai truc tiep
701 MBDownload
Patch Downloads
Patches Am Thanh
270 MBDownload

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản261
Nhân vật314
Guilds15
Trực tuyến58

Top Resets+

Nhân VậtReset
ShakTocBac140
2Tay3Kiem140
Thunder140
AngelsLips140
AngelsEyes140
MEDIA all media